Targonca

munkavédelem

Targoncavezető és környezetének védelme.

Ajánlatkérés

Emelőgép Biztonsági Szabályzat

 • Az alapszabályozási rendszer az Emelőgép Biztonsági Szabályzat (EBSZ). A mostani érvényes EBSZ a 47/1999. (VIII.4.) GM rendelet mellékletében található. A jelenlegi szabályozás elavult, majdnem 20 éves. Évek óta dolgozunk egy új EBSZ kidolgozásán, készültek munkaanyagok a mai igények szerint, de még a régit kell használni. Az EBSZ-ben megtalálható a legtöbb felmerülő kérdésre a válasz vagy pedig a forrás, hogy milyen egyéb szabályrendszerben kell keresni a válaszokat.
 • Két fő területe, a gépet illetve a kezelőt érintő kérdések.

Emelőgép fogalma az EBSZ szerint

Emelőgép az a szakaszos üzemű gépi vagy kézi (emberi erő) meghajtású szerkezet vagy berendezés, ami közvetlenül vagy segédeszközzel terhet emelni vagy süllyeszteni képes, azt kiindulási helyzetéből az érkezési helyére továbbítja.

Üzembehelyezés

A targoncát a munkaterületen üzembe kell helyezni munkavédelmi szempontból, mielőtt használnánk. A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. A vizsgálat elvégzése munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül. Az eljárás során többek között ellenőrizni kell a berendezés kötelező dokumentációinak meglétét, meg kell határozni az emelőgép vagy targonca vizsgálati csoport számát MSZ9750 szabvány szerint. Az üzembe helyezés elrendelését minden esetben az üzemeltető (vevő, bérlő, felhasználó) vállalkozás vezetőjének kell elvégeznie.

Kötelező dokumentációk

 • Magyar nyelvű kezelési utasítás, ami vagy az adott típusú targoncára vagy a gépcsaládra vonatkozik.
 • Európai Konformitás nyilatkozat (CE, EK nyilatkozat). A gyártó vagy forgalmazó nyilatkozik, hogy a használt targonca gyártása megfelel az európai szabványrendszernek. A dokumentum vagy pontosan az adott gyári számú gépre vagy adott típusú és gyári szám tartományba eső gépre vonatkozik. Ha a gépnek nincs CE nyilatkozata mert az Európai Uniós tagságunk előtti gyártású vagy más okok miatt, lehetőség van a minőségtanúsításra egy Bejelentett Szervezet régi nevén akkreditált laboratórium által elvégzett minősítő vizsgálat alapján kiállított tanúsítvánnyal.
 • Targonca Üzemviteli Dokumentációja MSZ 16226: 2012
 • Emelőgépnapló
 • Üzembe helyezést elrendelő jegyzőkönyv
 • Vizsgálati jegyzőkönyvek

Targoncák időszakos vizsgálatai

Fő és szerkezeti vizsgálatok
Az MSZ9750 szabvány alapján meghatározott vizsgálati csoportszám (1-5) alapján kell a targoncák időszakos vizsgálatainak időpontját meghatározni. A fővizsgálatot két szerkezeti vizsgálat követi, majd újra fővizsgálat a táblázat szerinti időközönként.

Időszakos vizsgálati csoportszám MSZ 9750 szerint Szerkezeti vizsgálatok időköze Fővizsgálat időköze
üzemóra hónap üzemóra hónap
1 1600 8 4800 24
2 1400 7 4200 21
3 1200 6 3600 18
4 800 4 2400 12
5 600 3 1800 9
A vizsgálatok időközök közül az a mérvadó, amelyiket előbb éri el a targonca az üzemeltetés során.

Időszakos biztonsági vizsgálat
Az Időszakos biztonsági vizsgálatot a vizsgálati csoportszámtól függetlenül legalább 5 évenként, vagy az emelőgép környezetének megváltozásakor (például a kiszolgált technológia megváltozása) kell elvégezni. Az MSZ9721-1: 2018 szabvány alapján Időszakos biztonsági vizsgálat elvégzésével együtt mindig fővizsgálatot is kell végezni.

A vizsgálatokat végzők személyi feltételei
Fővizsgálatot és Időszakos biztonsági vizsgálatot Emelőgép szakértő (GD36), még szerkezeti vizsgálatot emelőgép vizsgáló vagy emelőgép ügyintéző is végezheti.

Dokumentálás
Minden vizsgálatról jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek összesített értékelést adni melyben a Vizsgálónak állásfoglalásban kell megfogalmazni, hogy a berendezés a biztonságos üzemvitelre alkalmas vagy sem. A vizsgálatok megtörténtét valamint a vizsgálat értékelését dokumentálni kell az emelőgépnaplóban, valamint az üzemviteli dokumentumban is.

Targonca műszakos vizsgálat

A targoncavezetőnek minden műszakkezdés előtt el kell végeznie a targoncán a „műszakos vizsgálatot” A vizsgálat leírását általában a kezelési utasítás vagy a targoncán elhelyezett ellenőrző lista tartalmazza. A vizsgálat eredményét a kezelő az emelőgép naplóban rögzíti (például “műszakos vizsgálat elvégezve, a gép megfelelt” szöveggel). Ha a kezelő hibát talál, akkor köteles azt rögzíteni a naplóban és jelenteni a vezetőjének, akinek kötelessége intézkedni a hiba kijavításáról. A javítás megtörténtét is az emelőgép naplóba kell dokumentálni.

Teheremelés, cserélhető munkaszerelékek használata

 • A targoncát minden esetben a berendezés terhelési diagramja alapján kell használni figyelembe véve a teher tömegét, tömegközéppont távolságát valamint az emelési magasságot. Miután a targoncák túlterhelésgátló rendszere nem figyeli a fenti paraméterek mindegyikét ezért különös gonddal kell eljárnia a kezelőnek.
 • Villahosszabbító vagy hosszú villa használata esetén a terhelési diagramot ki kell egészíteni nagyobb tömegközéppont távolságra kiszámolt adatokkal is.
 • Megfogók ( bála, tekercsfogók) használata esetén a új terhelési diagramot kell a gépre felrakni, ami tartalmazza a berendezésre telepített vagy ideiglenesen felszerelhető kiegészítő eszköz tömege és nyomatéka miatti megengedett terhelhetőség csökkenést is.
 • Targonca villára húzható szerelőkosár használata esetén figyelembe kell venni az MSZ-04-93-1990 szabvány (Személyemelésre ideiglenesen felhasználható emelőberendezések biztonságtechnikai kiegészítő követelményei) előírásait. Ebben a szabványban az szerepel, hogy a hordozó targoncát át kell alakítani a szabványban leírtak szerint, ezután össze kell minősítenie egy akkreditált laboratóriumnak. Ez egy drága eljárás érdemes elgondolkodni azon, hogy milyen más módon lehet megoldani szabályosan a személyemelést.

Az emelőgép kezelés személyi feltételei

 • Emelőgépet, targoncát az kezelhet / vezethet az EBSZ szerint akinek államilag elismert szakképesítése van. Ez a gyakorlatban az OKJ-s bizonyítvány meglétét jelenti. A régi „mustársárga” jogosítványok 2009 óta nem érvényesek, nem használható az orvosi vizsgálatok igazolására sem.
 • Megszűntek a régi kezelési kategóriák, targoncás területen három új kategória van vezetőüléses, vezetőállásos és gyalogkíséretű targonca, valamint nem targoncák esetén emelőgépkezelő kivéve targonca.
 • Azért mégsem ilyen egyszerű a kezelés kérdésköre. Érvényes ugyanis a 40/2009.(VIII. 31.) KHEM rendelet ami „ a közúti közlekedési ágazatban használt önjáró emelő- és rakodógépek kezelőinek képzéséről és vizsgáztatásáról” rendelkezik. A rendelet szerint a közúton közlekedő járművek megrakására valamint a rakomány közvetlen előkészítésében résztvevő targoncavezetőnek / emelőgépkezelőnek gépkezelői jogosítványt kell szereznie (az OKJ-s bizonyítvány mellé. A gépkezelői jogosítvány nagyon hasonlít a régi okkersárga jogosítványhoz, de nem az. A gépkezelők vizsgáztatását, a jogosítványok kiadását és anyakönyvezését az NKH végzi. (Most, hogy nincs NKH így annak jogutódja a Kormányhivatal illetékes részlege végzi ezt a munkát.)
 • Megbízás: Az emelőgép kezelőket a munkáltatónak meg kell bíznia a gépkezelői munkakör betöltéséhez. Tehát hiába van jogosultsága egy munkavállalónak, akit például karbantartó munkakörben alkalmaznak, targoncát, emelőgépet akkor kezelhet, ha erre a faladatra is megbízza a foglalkoztatója.

Orvosi alkalmasság

 • A targoncavezetőknek, emelőgép kezelőknek orvosi alkalmassági vizsgálaton kell részt venniük. A vizsgálatra vonatkozó jogszabály a 33 / 1998. ( VI. 24.) NM rendelet. A tanúsítását vagy az új NKH-s gépkezelői jogosítványba, vagy ha ilyen nincs a kezelőnek, akkor egy orvosi szakvéleménybe kell bejegyezni. „ targonca vezetői munkakör betöltésére alkalmas”, „daru kezelőnek alkalmas” stb.
 • Az orvosi alkalmasság érvényességének maximális időtartama is rögzítve van a rendeletben életkor szerint.
  ○ 40 éves korig 3 év
  ○ 40 – 50 év között 2 év
  ○ 50 év felett 1 év.
 • Rendszeres, visszatérő hiba, hogy az érvényességet hosszabb időre adja meg az orvos, mint a rendeletben megengedett.

Ajánlatkérés

Időszakos vizsgálatok elvégzésére kérjen ajánlatot az alábbiakban, vagy keresse szakértő kollégánkat, aki a bonyolult jogszabályok között segít kiigazodni és tanácsot ad a témában.